لینک ساز حرفه ای اینستاگرام

ساخت لینک بایو اینستاگرام با قابلیت های سئو و آمارگیری

دسته بندی پروژه های بصورت منظم

لینک های خود را با نظم دسته بندی کنید تا دسترسی راحت تری برای آمارگیری داشته باشید

محیط شبیه سازی شده برای ساخت لینک

تمامی مراحل ساخت لینک شبیه سازی شده تا طراحی برای شما به راحت ترین شکل ممکن صورت گیرد

ثبت لینک دقیق برای شما!

قابلیت تنظیم دامنه ای که دقیقا مناسب شماست - دامنه ی مخصوص شما!>

آمارگیر فوق حرفه ای لینک های شما

آمار دقیق لینک های شما با قابلیت رصد کردن دستگاه و سیستم عامل های ورودی به لینک شما

Choose your plan

Choose and get your plan based on your needs.

رایگان استفاده کن!
Free
 
 • 1 Projects
 • 1 Biolink Pages
 • 0 Shortened Links
 • Additional Global Domains
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • No Ads
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
Choose plan
برنزی
0 70000 250000 تومان
Monthly payments. Annual payments. Lifetime payments.
 • 1 Projects
 • 1 Biolink Pages
 • 0 Shortened Links
 • Additional Global Domains
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • No Ads
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
Choose plan
طلایی
0 110000 350000 تومان
Monthly payments. Annual payments. Lifetime payments.
 • Unlimited Projects
 • Unlimited Biolink Pages
 • Unlimited Shorted Links
 • Additional Global Domains
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • No Ads
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
Choose plan